Uložení výkopové zeminy

Výkopovou zeminu a kamení využíváme nejčastěji pro rekultivaci starých ekologických zátěží, vytěžených lomů a jiných problémů v krajině.  V několika lokalitách po celé České republice dochází k řízeným úpravám terénu tak, aby jsme odstranili ekologickou překážku a díky čisté zemině obnovili původní krajinný ráz a zachovali tak zdravé životní prostředí do budoucna. Na vše dohlíží naše akreditovaná laboratoř, která z každé hromady zeminy dělá rozsáhlý rozbor, abychom vyloučili jakoukoliv možnost kontaminace nebezpečnými látkami.

Často tedy napravujeme to, co dříve člověk přírodě způsobil. Bereme to jako naše poslání...