Ukládka a recyklace běžných stavebních sutí a zeminy - zemina a kamenivo, cihly, betony, směsný odpad
Výkopovou zeminu a kamení využíváme nejčastěji pro rekultivaci

Skládka Bratčice
IČZ: CZB01623

Skládku najdete na jižní Moravě u obce Bratčice, která leží asi 20 km jižně od Brna. Bývalá skládka slouží ke sběru, výkupu, třídění a zpracování stavebních odpadů kategorie O. Při ukládce dochází k ekologickému oživení a rekultivaci celého prostoru

 

PROVOZNÍ DOBA od 15.12.2023 – 7.1.2024 – bud skládka uzavřena

Pondělí
7:00-16:00
Úterý
7:00-16:00
Středa
7:00-16:00
Čtvrtek
7:00-16:00
Pátek
7:00-16:00
Sobota
ZAVŘENO - nebo dle domluvy
Neděle
ZAVŘENO - nebo dle domluvy
PROVOZNÍ DOBA se řídí povětrnostními podmínkami

Aktuální stav otevření skládky dle povětrnostních podmínek, naleznete zde

CENÍK

Název výrobku Frakce Cena Kč/t bez DPH
UKLÁDKA ODPADŮ
Beton - čistý- ukládka pouze po domluvě 17 01 01                      160,00 Kč
Beton - velký kus - ukládka pouze po domluvě 17 01 01                      600,00 Kč
Suť - cihelný odpad 17 01 02                      290,00 Kč
Ytong 17 01 02                      600,00 Kč
Zemina a kamenivo 17 01 04                      290,00 Kč
Suť - SMĚS - beton, cihly, tašky, kermamika 17 01 07                      290,00 Kč
Suť - PŘÍMĚS 17 01 07                      400,00 Kč
Suť + příměs nad 10% 17 01 07                   1 400,00 Kč
Asfalt / Asfaltové směsi (živice) 17 03 02                      600,00 Kč
Příplatek mokrá ukládka                        50,00 Kč
ZEMINA / ZÁSYPOVÝ MATERIÁL
Zemina tříděná 0/32                        60,00 Kč
Směsný recyklát různé frakce                        60,00 Kč

Ceník ke stažení v PDF