Uložení výkopové zeminy

Výkopovou zeminu a kamení využíváme nejčastěji pro rekultivaci starých ekologických zátěží, vytěžených lomů a jiných problémů v krajině.  V několika lokalitách po celé České republice dochází k řízeným úpravám terénu tak, aby jsme odstranili ekologickou překážku a díky čisté zemině obnovili původní krajinný ráz a zachovali tak zdravé životní prostředí do budoucna. Na vše dohlíží naše akreditovaná laboratoř, která z každé hromady zeminy dělá rozsáhlý rozbor, abychom vyloučili jakoukoliv možnost kontaminace nebezpečnými látkami.

Často tedy napravujeme to, co dříve člověk přírodě způsobil. Bereme to jako naše poslání...

Skládka Bratčice

Skládku najdete na jižní Moravě u obce Bratčice, která leží asi 20 km jižně od Brna. Bývalá skládka slouží ke sběru, výkupu, třídění a zpracování stavebních odpadů kategorie O. Při ukládce dochází k ekologickému oživení a rekultivaci celého prostoru.

Provozní doba: po-pá 6 – 17 h (i za špatného počasí), mimo provozní dobu dle dohody - Aktuální stav provozní doby naleznete zde

Ceník naleznete v příloze