Poradíme si s uložením zeminy i nejrůznějších stavebních odpadů po celé ČR. Naše střediska a provozovny najdete ve všech koutech Česka.

Bez problému odvezeme vykopanou zeminu, kamení, beton, nebo cihly do nejbližšího střediska k využití.

Stavební odpady přijímáme buď jako materiál, výrobek nebo pod katalogovými čísly odpadu podle Vyhlášky 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů a podle Zákona o odpadech.

Podmínkou pro odvoz odpadů je vyhovující rozbor pro uložení na povrch terénu nebo skládku. Více v kategorii rozbory.

Máte zájem o uložení zeminy a stavebních odpadů?