Postaráme se o odběr a akreditovaný rozbor sedimentu z rybníků, jezírek, jezer a dalších vodních nádrží a vodních toků. Odběr a rozbor usazenin z vodních zdrojů je důležitý kvůli dalšímu použití sedimentu. Podle aktuálních zákonů vytěžený sediment můžete použít k:

  • zarovnání terénu - v případě, že sediment dosáhne vyhovujícím výsledkům podle přílohy 10.3 vyhlášky č. 294/2005 Sb. v jejím aktuálním znění
  • aplikaci na zemědělskou půdu - tomto případě je nutný i rozbor zemědělské půdy, na kterou bude sediment aplikován. To vše se řídí vyhláškou č. 256/2009 Sb. v jejím aktuálním znění
  • uložení na skládku - tomto případě se sediment považuje za odpad a podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. v jejím aktuálním znění je třeba provést jeho rozbor viz. “Rozbor zeminy a stavebních odpadů pro uložení na skládku”

Máte zájem o odběr a rozbor sedimentů?