Postaráme se o odběr a akreditovaný rozbor sedimentu z rybníků, jezírek, jezer a dalších vodních nádrží a vodních toků. Odběr a rozbor usazenin z vodních zdrojů je důležitý kvůli dalšímu použití sedimentu. Podle aktuálních zákonů vytěžený sediment můžete použít k:

 • zarovnání terénu - v případě, že sediment dosáhne vyhovujícím výsledkům podle přílohy 10.3 vyhlášky č. 294/2005 Sb. v jejím aktuálním znění
 • aplikaci na zemědělskou půdu - tomto případě je nutný i rozbor zemědělské půdy, na kterou bude sediment aplikován. To vše se řídí vyhláškou č. 256/2009 Sb. v jejím aktuálním znění
 • uložení na skládku - tomto případě se sediment považuje za odpad a podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. v jejím aktuálním znění je třeba provést jeho rozbor viz. “Rozbor zeminy a stavebních odpadů pro uložení na skládku”

Máte zájem o odběr a rozbor sedimentů?

  [md-form]

  [md-text label="Vaše jméno"]

  [/md-text]

  [md-text label="Váš e-mail"]

  [/md-text]

  [md-text label="Váš telefon"]

  [/md-text]

  [md-text label="Místo realizace"]

  [/md-text]

  [md-textarea label="Vaše zpráva pro nás"]

  [/md-textarea]

  [md-submit]

  [/md-submit]

  [/md-form]