Nutnost těchto rozborů vychází ze zákona o odpadech Tabulka 2.1 Vyhlášky 294/05 Sb. a jsou potřeba, když:

  • Chcete skladovat stavební odpady, které ale nesplňují limity pro využití na povrchu terénu. Zpravidla se jedná o zvýšený výskyt těžkých kovů, těkavých látek nebo ropných látek ve vzorku.

Doba trvání vyhotovení rozboru je asi 8 dní a můžete díky němu uložit odpad na jakoukoliv běžnou skládku odpadů.

Cena za rozbor zeminy 1.950,- /vzorek bez DPH

Máte zájem o rozbor zeminy a stavebních odpadů pro uložení na skládku?