Nutnost těchto rozborů vychází ze zákona o odpadech Tabulka 10.1 a Tabulka 10.2 Vyhlášky 294/05 Sb.
A jsou potřeba, když:

  • Chcete využít výkopovou zeminu přímo na stavbě
  • Chcete recyklovat a drtit beton, cihly, asfalt
  • Chcete uložit stavební materiál v pískovně, lomu nebo kdekoliv na povrchu terénu

Doba trvání vyhotovení rozboru je asi 14 dní. Pokud jsou výsledky rozboru v zákonných limitech, neplatíte žádný poplatek za skládkování zeminy nebo stavebního odpadu.

Cena 9.450,- /vzorek bez DPH

Máte zájem o rozbory zeminy a stavebních odpadů pro recyklaci a uložení na povrchu terénu?