Že je azbest látka, které se snažíme vyhnout, už asi všichni ví. My provedeme rozbor, díky kterému zjistíte, jak to je u vás.

  • Rozbor na přítomnost azbestu vám řekne, zda ve vzorku, který obdržíme, se azbest vyskytuje, nebo ne.
  • Měření respirabilních vláken azbestu ve vzduchu poskytuje přesnější informace. Probíhá přímo na místě. A to tak, že 24 hodin měříme pomocí profesionálního zařízení přímo v ochranném pásmu a následně vyhodnotíme výsledky

Cena 2.350,- /vzorek bez DPH - kvalitativní stanovení optickou mikroskopií

Máte zájem o rozbor a měření azbestu?