Že je azbest látka, které se snažíme vyhnout, už asi všichni ví. Zajistíme rozbor, díky kterému zjistíte, jak to je u vás. Nabízíme rychlejší metodu na vlastní stanovení azbestu i důkladnější měření koncentrace.

  • Rozbory a testy na přítomnost azbestu vám řeknou, zda ve vzorku, který obdržíme, se azbest vyskytuje, nebo ne.
  • Měření respirabilních vláken azbestu v ovzduší poskytuje přesnější informace. Probíhá přímo na místě. A to tak, že 24 hodin měříme pomocí profesionálního zařízení přímo v ochranném pásmu a následně vyhodnotíme výsledky.

Cena za měření azbestu 2.350,- /vzorek bez DPH - kvalitativní stanovení optickou mikroskopií

Máte zájem o rozbor a měření azbestu?